Sınıf Yoklama Modülü

Öğrencilerin ders ve eğitimlere katılımını takip eden yoklama modülüdür. Sınıf yoklamaları; ders öğretmenleri tarafından sınıfta bilgisayar ortamında yapılabileceği gibi, yoklama fişlerinin öğrenci işleri departmanında manuel olarak girişi şeklinde de yapılabilir.

Sınıf Yoklama Modülü

Sınıf yoklaması girişleri; öğretmenler tarafından sınıfta bilgisayar ile anında yapılabilir ve tercihen, SMS kısa mesaj modülü entegrasyonuyla veliye anında SMS ile bildirilebilmektedir.

Alınan sınıf yoklaması, anında bastırılabilir veya doküman olarak istenen dijital ortamda gönderimi / iletimi yapılabilmektedir.

Resimli sınıf listesi oluşturulabilmektedir.

Güvenlik amaçlı, ders saatleri dışında yoklama bilgisi değiştirme yetkisi tanımlanabilmektedir.

Tanımlanacak optik formlar yardımıyla yoklama alınıp, bilgiler optik okuyucu ile sisteme aktarılabilmektedir.

Devamsızlık bilgilerinin, E-Okul sistemine aktarımı yapılabilmektedir.

Başlıca Modül Özellikleri

  • Bilgisayar ekranından yoklama alma
  • Optik form yardımıyla yoklama alma
  • Yoklama sonuçlarının eposta, sms gibi iletişim yöntemleriyle anında iletimi
  • Fotoğraflı veya fotoğrafsız yoklama listesi yazdırma
  • Yoklama yapan kişi yetkileri tanımlama
  • Günlük, haftalık, aylık veya dönemlik özet veya detaylı raporlar hazırlama
  • E - Okul sistemine aktarım yapma
Kullanım: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise (Ekim 2015'ten itibaren kullanılabilir)
Satış için, adresinden bilgi alabilirsiniz...

Diğer Modüller