Ölçme Değerlendirme Modülü

Kapsamlı bir sınav sonuçları hesaplama, değerlendirme ve raporlama modülüdür. Tanımlanacak optik form parametreleriyle, her model optik okuyucu cihazla çalışabilecek yapıdadır.

Ölçme Değerlendirme Modülü

Ölçme ve Değerlendirme Modülü sayesinde okulunuzda yapacağınız deneme sınavlarının sonuçlarını(Optik form verilerini) 3-4 dakika gibi çok kısa bir sürede değerlendirebilir, sınav sonuçlarının dökümünü farklı formatlarda görüntüleyebilirsiniz.

Bu modül ile herhangi bir öğrencinin, herhangi bir sınıfın, tüm okulun ya da sınıftan bağımsız olarak önceden belirlenmiş öğrenci gruplarının, başarı durumunu karşılaştırmalı olarak analiz etmeniz mümkündür.

Sınav sonuç bilgileri, gerekli yetkilerin sağlandığı tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir. Her bir öğretmen ya da yönetici, kendi kullanıcı hesaplarıyla programa giriş yaparak, ölçme ve değerlendirme departmanı tarafından değerlendirilmiş olan sınavların, rapor ve analizlerine erişim sağlayabilir.

Eğitim liderleri, ölçme ve değerlendirme modülünün interaktif raporlama özelliği sayesinde, sınav sonuçları üzerinde, gerçek zamanlı analiz yapabilmektedirler. Kullanıcıya, tek bir öğrenci ile tüm okul arasındaki geniş bir aralıkta analiz imkânı sunulmaktadır.

Her geçen gün sayısı artan zengin rapor kütüphanesinin yanında, kullanıcıların kendi tasarladıkları sınırsız sayıda rapor formatını da sisteme dahil edebilmesi mümkündür.

Ölçme ve değerlendirme modülünün kullanımı pratiktir. Veri girişlerinin hızlı ve hatasız yapılabilmesi amacıyla sistem kullanıcıyı yönlendirmektedir. Dolayısıyla, yeni bir kullanıcı için 15 dakikalık bir eğitim yeterli olmaktadır.

Sınav sonuçlarını değerlendirme noktasında kullanılan hesaplama formülleri okul tarafından özelleştirilebilmekte veya gerektiğinde değiştirilebilmektedir.

Modülün "Optik Form Tanımları" menüsünden, elinizdeki optik form evrakının her bir çeşidi için, tek bir tanım yapılması yeterlidir. Farklı sınav tanımları yapılırken, aynı optik form yapısı tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede, sınav tanımlarının hızlı ve hatasız yapılması sağlanmaktadır.

Modülümüz, sınav değerlendirme işlemi için, optik form okuyucunun ürettiği veri dosyasını kullanmaktadır. Bu sebeple çalışır durumdaki her model optik form okuyucu ile modülümüzü kullanabilirsiniz.

"Sınav Tanımları" ve "Cevap Anahtarı Giriş Ekranı" tasarlanırken, hızlı ve hatasız veri girişi amaçlanmıştır. Kazanımlarla birlikte cevap anahtarlarının sisteme girişinin, ilgili öğretmenler tarafından yapılmasına imkan verilmiş; bu işlem de, okulun insiyatifine bırakılmış bir takvime bağlanmıştır. Söz konusu takvim dolduğunda, öğretmenin cevap anahtarı girişi ya da değişiklik yapması sistem tarafından engellenmektedir.

Sınav tanım ekranında, desteklenen oturum sayısı en fazla 6, kitapçık sayısı ise en fazla 5' tir.

Başlıca Modül Özellikleri

  • Hızlı ve hatasız veri giriş imkânı,
  • Kısa eğitim süreci,
  • Standart sınav sonuç değerlendirme raporları,
  • Kademe, sınıf, şube kategorilerinde esnek değerlendirme ve raporlama özellikleri,
  • Kazanım Bazlı Raporlar,
  • TEOG karnesi,
  • Pratik ve hızlı bir şekilde sınav tanımlama imkânı,
  • Sınav tanımlamalarında 6 oturuma ve 5 kitapçığa kadar destek,
  • Değiştirilebilir kazanım tanımları,
  • Cevap anahtarı girişi esnasında, iş yükünü dağıtan ve sorumluluğu gerçek sahibine yükleyen yaklaşım.
Kullanım: İlkokul, Ortaokul, Lise
Satış için, adresinden bilgi alabilirsiniz...

Diğer Modüller