Rehberlik Servisi Modülü

Okulda yapılan her türlü rehberlik servisi görüşmeleri, yönetici öğretmen görüşmeleri, öğretmen öğrenci görüşmelerinin kayıt ve raporlamalarının yapıldığı modüldür.

Rehberlik Servisi Modülü

Öğretmenlerin öğrencilerle yaptıkları rehberlik ve danışmanlık kapsamındaki her türlü görüşme kayıt altına alınıp raporlanabilmektedir.

İdare veya öğretmenlerin velilerle yapmış oldukları veli toplantılarının kayıtları tutulabilmektedir.

İdari personelin öğretmenlerle yapmış oldukları görüşmeler kayıt altına alınabilmektedir.

Öğrencilere yönelik düzenlenmiş seminer, toplantı ve etkinlikler kayıt altına alınabilmektedir.

Telefon aramaları modülü ile entegre bir şekilde kullanımında, telefon görüşmeleri detayları ile de entegre edilebilmektedir.

PDR toplu sınıf görüşmeleri kayıt altına alınabilmektedir..

Rehberlik ve bilgilendirme kapsamında yapılan tüm görüşme ve toplantıların raporlaması yapılabilmektedir. Sistem kullanıcıları, görmeye yetkili oldukları bilgilerle, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda raporlar ve çıktılar hazırlayabilmektedir.

Başlıca Modül Özellikleri

  • Öğrenci PDR kayıtları oluşturma
  • Öğrenci hakkında öğretmen görüşlerini kaydetme
  • Veli görüşmelerini kayıt altına alma
  • Toplantı ve seminer içerikli etkinlikleri kayıt altına alma
  • PDR sınıf görüşmeleri kaydı oluşturma
  • Öğrenci bilgilerini, 3 kademeli gelişmiş kullanıcı yetkilendirme altyapısı kullanarak, yetkisiz bilgi ulaşımını engelleme
  • Kullanıcılar tarafından tasarlanabilir rapor ve çıktılar düzenleme
  • Kademe, sınıf, şube kategorilerinde esnek değerlendirme ve raporlama yapma
Kullanım: İlkokul, Ortaokul, Lise
Satış için, adresinden bilgi alabilirsiniz...

Diğer Modüller