Servis Yönetimi Modülü

Öğrenci servisleri tanımlama ve takip modülüdür. Yapılacak tanımlamalarla; öğrencinin hangi servisle, hangi güzergahta taşınacağının kaydı tutulabilmekte, rapor ve listeler alınabilmekte, olası değişiklik bilgileri ilgili kişilere SMS kısa mesaj modülü entegrasyonuyla bildirilebilmektedir. .

Servis Yönetimi Modülü

Servis kullanacak öğrencilerin servis atamalarında, kolay kullanımlı ve pratik bilgi girişi sağlayan, ilişkilendirme ekranı kullanılmaktadır.

Servis aracına ilişkin araç plakası, marka modeli, araç şoför bilgileri, araç personel bilgileri gibi temel bilgiler tanımlanabilmektedir.

Sisteme girilen servislerin araç güzergahları, duraklama yapacağı noktalar tanımlanabilmektedir.

Servise binmeyecek öğrencinin bilgisi; SMS kısa mesaj modülü entegrasyonuyla, servis aracı şoförü ve/veya öğrenci velisine iletilebilmektedir.

Servis personeli veya servis şoförünün kullanacağı öğrenci listesi, istenen bilgilerle yazdırılıp kullanılabilmektedir.

Servis hizmeti alınan firma / firmalara gönderilecek, servis hizmetleri ile ilgili bilgileri içeren, isteğe özel raporlar tasarlanabilmektedir.

Servis araçlarında kurulu olan mevcut araç takip sistemleriyle entegre edilebilir bir altyapıya sahiptir. (İlgili entegrasyon; araç takip sistemiyle ilgili haberleşme protokolü vb. bilgileri gerektirmekte olup, mevcut sistemin kurulumundan sonra, proje bazlı ayrı bir çalışma olarak entegrasyon yapılabilir.

Başlıca Modül Özellikleri

  • Servis aracı, şoför ve servis personeli tanımlama
  • Servis güzergahı tanımlama
  • Servise binecek öğrenci listesi hazırlama
  • Farklı bir çok farklı liste ve rapor tasarlayıp yazdırabilme
  • Şoför ve/veya öğrenci velisi bilgilendirme amaçlı olarak SMS Kısa mesaj servisi ile entegre çalışabilme
Kullanım: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise
Satış için, adresinden bilgi alabilirsiniz...

Diğer Modüller